اینم قالیباف فول آپشن!

در حاشیه توصیف علی مطهری از قالیباف به عنوان یک مدیر اجرایی نیرومند و توصیه بر به کار گیری او در کابینه، مسعود ماهینی این کارتون را در نیش خط منتشر کرد.

اینم قالیباف فول آپشن!

اینم قالیباف فول آپشن!

عبارات مهم : ماهینی

در حاشیه توصیف علی مطهری از قالیباف به عنوان یک مدیر اجرایی نیرومند و توصیه بر به کار گیری او در کابینه، مسعود ماهینی این کارتون را در نیش خط منتشر کرد.

اینم قالیباف فول آپشن!

واژه های کلیدی: ماهینی | کارتون | قالیباف | اخبار سیاسی و اجتماعی